Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

1. klassi tutvusuuring 2024

Tähelepanu!

See tutvusuuringu ankeet on  avatud AINULT  Kohila Mõisakooli 1. klassi vastuvõtu jaoks. Tutvusuuringus mainitud teised koolid on avalduste vastuvõtu lõpetanud.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 

Käesolevaga annan MTÜ Miikaeli Ühendusele nõusoleku enda ja oma alaealise lapse isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks.
Käesolevas avalduses kogutavad andmed on teenuste osutamiseks vajalikud andmed.
Delikaatseid isikuandmeid (eelkõige andmeid terviseseisundi või puude kohta) töödeldakse juhul, kui andmete töötlemine on oluline info teenuse osutamise kvaliteedi tagamiseks.
MTÜ Miikaeli Ühendus kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik 1. klassi astujate tutvusuuringu läbiviimiseks.
MTÜ Miikaeli Ühendus ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.